Czy toczy się w stosunku do Pani/Pana postępowanie windykacyjne lub postępowanie egzekucyjne bądź jest Pani/Pan osobą nie osiągającą stałych miesięcznych dochodów?

Nie Tak